دانلود آزمون ماهانه اجتماعی پایه ششم (آبان ماه)

دوشنبه 15 آذر 1395
15:51
نمونه سوال
<-PostPhoto->
نمونه سوال اجتماعی پایه ششم با فرمت word همراه با فونت ذخیره شده در فایل(جهت جلوگیری از به هم ریختگی فونت در سیستم های مختلف) انواع سوالات چهارگزینه ای ، جای خالی ، صحیح و غلط و تشریحی در دو صفحه طراحی شده است. بودجه بندی بر اساس بودجه بندی پیشنهادی گروه های آموزشی تا پایان آبان ماه یعنی تا انتهای درس هشتم می باشد. ...

filesell
[ بازدید : 206 ]

دانلود نمونه سوال فارسی و نگارش ماهانه (آبان ماه 95) پایه ششم

دوشنبه 15 آذر 1395
15:51
نمونه سوال
<-PostPhoto->
آزمون ماهانه فارسی و نگارش ششم آبان ماه انواع سوالات تستی و جای خالی و تشریحی.منطبق بر آخرین تغییرات کتب درسی.طراحی در اول آذر 95 بودجه بندی سوالات منطبق بر اعلام بودجه بندی از سوی گروههای آموزشی تا ابتدای درس هفتم. ذخیره شده همراه با فونت های بکار رفته در سوالات جهت جلوگیری از هر گونه به هم ریختگی فونت. فایل با فرمت word بوده و قابل ویرایش برای معلمین گرانقدر می باشد. ...

filesell
[ بازدید : 245 ]

دانلود نمونه سوالات مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام پیام نور کد درس 1231009 رشته علوم سیاسی

دوشنبه 15 آذر 1395
15:49
نمونه سوال
<-PostPhoto->
به موجود بودن جواب تستی و تشریحی در جدول ذیل توجه کنیدپس از دانلود کتابچه بالا نمونه سوالات زیر را در آن مشاهده خواهید کرد: (نیمسال هایی که دارای پاسخ هستند جلوی آن نوشته شده است با جواب)نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 95-94 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 94-93 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 93-92 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 92-91 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 92-91 (با جواب تستی) نمون ...

filesell
[ بازدید : 162 ]

دانلود نمونه سوالات نوسازی و دگرگونی سیاسی پیام نور کد درس 1231021 رشته علوم سیاسی

دوشنبه 15 آذر 1395
15:31
نمونه سوال
<-PostPhoto->
به موجود بودن جواب تستی و تشریحی در جدول ذیل توجه کنیدپس از دانلود کتابچه بالا نمونه سوالات زیر را در آن مشاهده خواهید کرد: (نیمسال هایی که دارای پاسخ هستند جلوی آن نوشته شده است با جواب)نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 94 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 94-93 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 93-92 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 92 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 92-91 ...

filesell
[ بازدید : 198 ]

دانلود نمونه سوالات انقلاب اسلامی ایران پیام نور کد درس 1231023 رشته علوم سیاسی

دوشنبه 15 آذر 1395
15:30
نمونه سوال
<-PostPhoto->
به موجود بودن جواب تستی و تشریحی در جدول ذیل توجه کنیدپس از دانلود کتابچه بالا نمونه سوالات زیر را در آن مشاهده خواهید کرد: (نیمسال هایی که دارای پاسخ هستند جلوی آن نوشته شده است با جواب)نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 94 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 94-93 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 94-93 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 93 نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 92 (با جو ...

filesell
[ بازدید : 225 ]

دانلود نمونه سوالات مبانی سازمان و مدیریت پیام نور کد درس 1218091 رشته مدیریت اقتصاد و حسابداری

دوشنبه 15 آذر 1395
15:30
نمونه سوال
<-PostPhoto->
به موجود بودن جواب تستی و تشریحی در جدول ذیل توجه کنیدپس از دانلود کتابچه بالا نمونه سوالات زیر را در آن مشاهده خواهید کرد: (نیمسال هایی که دارای پاسخ هستند جلوی آن نوشته شده است با جواب)نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 95-94 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 94 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 94-93 نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 94-93 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 93 نمونه سوال امت ...

filesell
[ بازدید : 221 ]

دانلود نمونه سوالات اقتصاد کلان پیام نور کد درس 1221032 رشته کارشناسى - مدیریت ، اقتصاد و حسابداری -

دوشنبه 15 آذر 1395
15:28
نمونه سوال
<-PostPhoto->
به موجود بودن جواب تستی و تشریحی در جدول ذیل توجه کنیدپس از دانلود کتابچه بالا نمونه سوالات زیر را در آن مشاهده خواهید کرد: (نیمسال هایی که دارای پاسخ هستند جلوی آن نوشته شده است با جواب)نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 95-94 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 94-93 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 94-93 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 93-92 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 93-92 (با جواب تستی) نمون ...

filesell
[ بازدید : 169 ]

دانلود نمونه سوالات توسعه اجتماعی اقتصادی پیام نور کد درس 1227071رشته جامعه شناسی

دوشنبه 15 آذر 1395
15:28
نمونه سوال
<-PostPhoto->
به موجود بودن جواب تستی و تشریحی در جدول ذیل توجه کنیدپس از دانلود کتابچه بالا نمونه سوالات زیر را در آن مشاهده خواهید کرد: (نیمسال هایی که دارای پاسخ هستند جلوی آن نوشته شده است با جواب)نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 94 نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 91-90 نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 90-89 نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 90-89 نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 88-87 ...

filesell
[ بازدید : 181 ]

دانلود نمونه سوالات عربی ۳ (نظم عربی) پیام نور کد درس 1213141 گرایش زبان و ادبیات فارسی

دوشنبه 15 آذر 1395
15:27
نمونه سوال
<-PostPhoto->
به موجود بودن جواب تستی و تشریحی در جدول ذیل توجه کنیدپس از دانلود کتابچه بالا نمونه سوالات زیر را در آن مشاهده خواهید کرد: (نیمسال هایی که دارای پاسخ هستند جلوی آن نوشته شده است با جواب)نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 95-94 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 94-93 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 93-92 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 92-91 نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 92-91 نمونه سوا ...

filesell
[ بازدید : 189 ]

دانلود نمونه سوالات متون حقوقی ۱ به زبان خارجه پیام نور کد درس 1212177 رشته کارشناسی

دوشنبه 15 آذر 1395
15:26
نمونه سوال
<-PostPhoto->
به موجود بودن جواب تستی و تشریحی در جدول ذیل توجه کنیدپس از دانلود کتابچه بالا نمونه سوالات زیر را در آن مشاهده خواهید کرد: (نیمسال هایی که دارای پاسخ هستند جلوی آن نوشته شده است با جواب)نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 95-94 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 94-93 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 93-92 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 93-92 (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 92 (با جواب تست ...

filesell
[ بازدید : 255 ]
دانلود نمونه سوالات , دانلود نمونه سوالات دبستان, دانلود نمونه سوالات دبیرستان, دانلود نمونه سوالات پیام نور, دانلود نمونه سوالات استخدامی بهیاری, دانلود نمونه سوالات عمومی,دانلود نمونه سوالات فنی وحرفه ای, دانلود نمونه سوالات دانشگاهی, نمونه سوالات کنکور سراسری,دانلود نمونه سوالات کنکورکاردانی,دانلود نمونه سوالات کنکورارشد,دانلود نمونه سوالات تافل, دانلود نمونه سوالات آزمون زبان,تیزهوشان, دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | قدرت : MIZBANBLOG.COM
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]